Een persoonlijke uitvaart

H et overlijden brengt voor familieleden en dierbaren een emotionele periode vol verdriet en verwarring mee. Voor het regelen van een waardige uitvaart moeten er in een zeer korte periode veel beslissingen genomen worden ondanks het verdriet dat je hebt. Familiaire perikelen en persoonlijke voorkeuren maken het er niet gemakkelijker op. Bovendien wil je de juiste keuzes maken die kloppen bij de overledene. Als afscheidsbegeleider help ik om in alle rust passende beslissingen te nemen voor een persoonlijk afscheid volgens de wens van de overledene.

Uitvaartbegeleiding
Mogelijk heb ik de overledene als levensbegeleider bijgestaan in de laatste levensfase, de eerste zorg voor de praktische zaken neem ik indien gewenst direct uit handen. Het bellen van de arts en uitvaartverzorger bijvoorbeeld. Ik werk naast de uitvaartverzorger. Ik begeleid jullie bij het maken van keuzes en attendeer op de mogelijkheden die er zijn buiten de geijkte wegen om. Samen geven we volgens het gedachtengoed van de overledene invulling aan de ceremonie. We bepalen de locaties, de indeling van de ceremonie, de sprekers, de speeches, muziek en rituelen. Hierbij horen ook het schrijven van de teksten voor de kaart, memoriam, advertenties en dankkaart en uitzoeken van de liturgie.
Ceremoniebegeleiding en spreker
Spreken voor een groep vinden velen moeilijk, zeker op een uitvaart. Je wilt niet overmand worden door emoties of in tranen uitbarsten. Emoties mogen er zijn, het is menselijk. Dat geldt overigens ook voor mezelf. Ik help iedereen die wil spreken tijdens de uitvaart met zijn of haar speech. We gaan herinneringen en anekdotes ophalen. We zoeken passende muziek uit. Iedereen schrijft in afzondering zijn speech al dan niet met mijn hulp. Ik geef vervolgens gestalte aan de ceremonie door verbindingen te leggen tussen de speeches met een liefdevol levensverhaal, mooie gedichten en sprekende teksten. Ook als niemand een persoonlijk woord wil richten, dan zorg ik voor de volledige invulling van de plechtigheid. De verzorging van de plechtigheid kan op meerdere locaties plaatsvinden: ik leid de volledige uitvaart en ondersteun de nabestaanden gedurende de gehele periode.
Ter beschikking stellen aan de wetenschap
Wanneer een overledene zijn of haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek hebben nabestaanden 24 uur de tijd om afscheid te nemen van het lichaam/het stoffelijk lichaam.  Er vindt in dat geval geen crematie of begrafenis plaats. Vooraf stellen we het vereiste codicil op dat zowel bij de huisarts als het anatomisch instituut bewaard wordt. Direct na het overlijden wordt de universiteit of het universitair ziekenhuis op de hoogte gesteld. Wanneer zij behoefte hebben aan het lichaam, vindt pas overdracht plaats. De keuze voor deze laatste wil, kan voor de nabestaanden een behoorlijke impact hebben. Ik begeleid bij dit proces en help mee om een alternatief ritueel (in plaats van de begrafenis of crematie) samen te stellen, zodat er toch een afscheid is.
Asbestemming
Het is wettelijk verplicht om de as van een overledene na de crematie een maand op het crematorium te bewaren. Samen kunnen we in deze periode bedenken wat er met de as gebeurt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt de as bewaren in een speciale urn, er een sieraad of kunstwerk van laten maken, verwerken in een tatoeage, begraven, bijzetten in een urnen, nis of op een begraafplaats/in een columbarium.  Een andere optie is de as verstrooien in Nederland of daarbuiten: vanuit de lucht, op zee of aan land. Hieraan zijn wel regels verbonden. Een combinatie van bewaren en verstrooien behoort ook tot de mogelijkheden.
Grafmonument
Grafmonumenten en gedenkstenen zijn in verschillende stijlen en vormen verkrijgbaar. Van traditioneel natuursteen tot zwerfkeien, glas en brons. Elk materiaal heeft zijn eigen uitstraling en karakter. Samen gaan we naar een inspiratietuin van een grafmonumentenleverancier om ideeën op te doen en een persoonlijk monument uit te zoeken. Na het overlijden kan er een tijdelijk grafmonument op het graf komen, een mooi bordje of iets tijdelijks worden ingericht.   Vaak duurt de levering van het grafmonument enkele maanden. Wanneer je het prettig vindt, ben ik ook aanwezig bij het plaatsen van het persoonlijke grafmonument en later bij het bezoeken van het graf.

Afscheidbegeleider Meeuwes Muskee
Met liefde en zorg voor de mens


Met liefde en zorg voor de mens

Meeuwes Muskee
Bruningweg 23
6827 BM Arnhem

 06 5180 6855
 info@afscheidbegeleiding.nl
 facebook.com/afscheidbegeleiding.nl

Wanneer je me echt nodig hebt, ben ik er voor je.
Ik ben 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.

© Meeuwes Muskee 2017 | Webdesign by Maatwerk24 | Teksten: Qordaat Communicatie